Space International Press Conference with Hebrew subtitles

Published on 22 Sep 2015

שורדות תעשיית המין מספרות במילותיהן מדוע הן מתנגדות התנגדות חריפה למגמת אמנסטי, ומדוע זוהי למעשה סטירה גדולה בפניהן של נשים בזנות ונשים בכלל.
הדוברות לפי הסדר: בריג’ט פרייר (קנדה), פיונה ברודפוט (אנגליה), רייצ’ל מורן (אירלנד), ומארי מרקלינגר (גרמניה).
כולן חברות בעמותה הבין-לאומית SPACE המונהגת על ידי שורדות זנות שמובילות הסברה נגד תעשיית המין.
http://spaceinternational.ie/

רייצ’ל מורן, ממייסדות SPACE, מספרת בסרטון ש “כמי שחייתה זנות, וחוותה את העלבון מהארגון המזוהה ביותר עם זכויות אדם על פני כדור הארץ – שכל מה שקרה לי, היה צריך להיות על השולחן, נורמלי, חוקי, ומוסדר ומקובל חברתית. זוהי סטירה בפנים שאין שנייה לה. מעולם לא נעלבתי כל כך.”

בהמשך מוסיפה ומסבירה העיתונאית ג’ולי בינדל על הטרמינולוגיה של אמנסטי, ועל המסמכים שהודלפו בשנים האחרונות וחושפים את עמדותיה לגבי זנות.

פיונה ברודפוט: “רבים מהמתוארים כ’עובדי מין’ הם הסרסורים ובעלי בתי הבושת, והלקוחות. כשאני הייתי בזנות, הייתי כל כל מופשטת מהאנושיות שלי, כל כך כבויה, שהייתי טוענת שאני ‘זונה מאושרת’, שזו ‘עבודה ככל עבודה אחרת’, שאני לא ‘אעבוד במשרד עבור משכורת מינימום’, וכו’ וכו’. וכל אותו זמן בתוכי צרחתי. ובמובן מסוים הייתי חייבת להחזיק בגישה הזו, כי ברגע שהודיתי במציאות, במה שקורה לי, הייתי חייבת להפסיק ולצאת. לא יכולתי מאותו רגע למכור את עצמי שוב.”

בריג’ט פרייר: “אנחנו צריכים להיות מאוד מאוד ברורים לגבי המונח ‘עבודת מין’. עבורי זו לא הייתה עבודה – זו הייתה התעללות. ואני לא אקרא למה שעשיתי, ‘עבודה’. זו הייתה התעללות בתשלום, זה היה אונס בתשלום.”

תודה למתנדבי/ות מכון תודעה:
תום אטקינס על התרגום, ואורית זונשיין על הכתוביות

תודתנו נתונה לארגון SPACE על הרשות להשתמש בסרט ולהוסיף לו תרגום בעברית
https://www.facebook.com/SPACE-Intern…

תודה על הצפייה,
מכון תודעה
http://todaango.org.il

Advertisements