Vi gir den oppvoksende slekt noen merkelige signaler, når vi avkriminaliserer kjøp av sex by Ellinor Melbye

Vi i Kvinnegruppa i Amnesty er dypt skuffet og sjokkert over at Amnesty International Norge har stilt seg bak den internasjonale moder-organisasjonens vedtak om å avkriminalisere all sex-handel. Vi hadde ønsket oss at de hadde gjort som søsterorganisasjonen i Sverige, nemlig å ta sterk avstand fra vedtaket.

Det er stor enighet om at det globale sexmarkedet er ekstremt undertrykkende, hvor ufrihet, tvang, krenkelser, vold, trusler, og voldtekter er del av dette, og at tusenvis av kvinner er ofre for menneskehandel i dag. Amnesty Norge hevder at de sikrer sexarbeidernes menneskerettigheter på best mulig måte, ved å sørge for at de som truer, voldtar, krenker, tvinger, undertrykker osv., skal få gjøre dette ustraffet, ved å avkriminalisere kjøper og tilrettelegger.

I Tyskland, hvor sex-handel er legalisert, er det i følge hjelpeorganisasjonen Hydra (Aftenposten 9. januar 2014) 400.000 prostituerte, om lag 3000 bordeller og 1,2 millioner sex-kjøp pr. dag. Gateprostitusjonen blomstrer også fortsatt. Dette viser at legalisering åpner for mer prostitusjon. I følge en artikkel i Der Spiegel er omfanget av sex-handelen i Tyskland tredoblet etter legaliseringen i 2001. Den tyske servicenæringsorganisasjonen oppgir omsetningen til å være 14,5 milliarder euro. For den som er opptatt av de prostituertes menneskerettigheter må målsetning nummer en være å redusere omfanget av prostitusjon.

En lov mot kjøp av sex er det beste vern for utsatte mennesker som av ulike grunner har havnet i prostitusjon. Det finnes mange måter å hjelpe og beskytte disse gruppene på, uten å ødelegge det ene virkemidlet i samfunnet som langt overgår alle andre når det gjelder beskyttelse; nemlig lovforbud mot kjøp av sex.

Vi gir den oppvoksende slekt noen merkelige signaler, når vi avkriminaliserer kjøp av sex: ”Bare kjøp et annet menneske. Det er helt OK. Kvinner er en handelsvare”. Vår lov mot sexkjøp setter menneskeverdet i sentrum. La oss hegne om dette.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s